Aqua Ads

Aqua Ads (1 of 1) AQUA AQUA1 AQUA2

AQUA ADS je eco-friendly reklamní agentura, která vytváří alternativu venkovních reklam. Pro svoje aplikace reklam používají špinavých chodníků, které přes ocelové šablony (vyrobeny v ČR) “čistí” za pomocí vodního paprsku. Technologická náročnost a jejich veřejně prospěšná činnost ve veřejném prostoru jim, jako jediným, umožňuje získat veškerá potřebná povolení. Jejich cílem je zlepšení tváře Prahy prostřednictvím méně obtěžující a ekologické alternativy reklamy. Líbí se nám, že jejich design je jednoduchý, elegantní, umělecký a nevyžaduje papír, barviva ani chemikálie. Jejich služby si můžete objednat od jara do podzimu a jsou vždy levnější, než je tomu u standardní venkovní reklamy (billboardů apod.).

„Existuje tolik míst ve městě, kde mohou být využity jiné typy reklamy než billboardy. Nabízíme alternativu, která je legální, ekologická a neničí výhled na město.” – Pavel Jeřábek, spolumajitel