Farmářské trhy Náplavka

Farmářské trhy Náplavka

Rašínovo nábřeží, New Town, Prague, Czechia

Farmářské trhy na břehu Náplavky vznikly díky iniciativě manželů Sedláčkových, kteří se inspirovali v zahraničí a chtěli navrátit přímý prodej a tradici farmářských trhů do hlavního města. V roce 2007 vypracovaly pro Magistrát hlavního města Prahy studii, která obsahovala vhodná místa, kde by se taková tržiště mohla konat. Některá z nich jsou nyní skutečně tržišti. V roce 2010 tak díky tomu vznikla tržiště na Jiřáku, na Náplavce a v Kubáni. Sedláčkovi také spoluzaložili Asociaci farmářských tržišť (http://www.aftcr.cz/), která definuje kodex a kritéria prodeje a poměrů výrobků, dohlíží tak na garanci původu, transparenci a výběr tradičních českých výrobků.

Kodex tedy stanovuje, že na farmářském tržišti se mohou nabízet výrobky z domácích (českých farem), tedy především z domácí (regionální) produkce. Je to především ovoce, zelenina, byliny, koření, květiny, med, vejce, maso, pečivo a další…. Majitelé vybírají na základě dotazníku a také osobní návštěvy. Jednotlivé profily prodejců si můžete prohlédnout na webových stránkách www.farmarsketrziste.cz.

„Bez zeleniny není tržiště tržištěm. Navíc na tržišti člena asociace farmářských tržišť může být pouze 10% cizí produkce. Hledáme potraviny s jasným původem, z malých a rodinných farem, které nejsou zastoupené v řetězcích a jsou vyjímečné svou chutí a kvalitou.“ – Jiří Sedláček, spoluzakladatel farmářského tržiště Náplavka a Jiřího z Poděbrad, zakladatel Asociace Farmářských Tržišť