Z pokoje do pokoje

Z Pokoje do Pokoje, inspirovaný „Re-use“ centry z jiných měst, je neziskový obchod a workshop, jehož cílem je poskytnout lidem starší šik nábytek za přijatelné ceny. Projekt byl založen v únoru 2016 a od té doby tři zakladatelky, Zuzka, Bára a Tereza v jejich úschovně shromáždily pokoj plný židlí, stolů a dalších vyřazených pokladů, které by jinak skončily na skládce, ve spalovně nebo v některém z předražených starožitnictví. Zakladatelky plánují otevřít obchod v září poblíž Florence, aby mohly jejich kousky vystavit a také nabídnout nábytkářské workshopy a renovace s pomocí místního kvalifikovaného truhláře. Poskytují také službu „vše za odvoz“, kdy samy dámy přijedou pro věci osobně – čímž dokazují, že nejsou jen podnikavé, ale i silné!

„Základní potřeba je najít levný nábytek, který je originální a vypadá dobře. Můžete skončit dlouhým hledáním online a nenalazením ničeho, tak se vydáte do IKEY, protože nemáte čas to dál řešit. Snažíme se vytvořit prostor, kam lidé mohou přinést nábytek, který již nepotřebují a někoho jiného může zaujmout. Bazary se starším nábytkem tu mají špatnou image a my ji chceme změnit.“ – Zuzka Trnková, spoluzakladatelka

Our Story

"The basic need is to find cheap furniture that is original and just looks good. You can end up searching for a long time online and not finding anything, so you end up going to IKEA because you don't have time to figure it out. We're trying to create a space where people can bring the furniture they no longer need and somebody else who is looking to buy can find something. Bazar furniture shops have a bad image here and we wanted to change it." - Zuzka Trnková, co-founder