Země na Talíři – Filmový Festival

Země na Talíři je filmový festival, který si klade za cíl zvýšit povědomí o sociálních a environmentálních dopadech výroby a spotřeby potravin. Je to jeden z projektů Glopolisu, pražské nevládní organizace a nezávislého analytického centra zaměřeného na řešení globálních problému v ekonomice, energetice a potravinového průmyslu. Glopolis spolupracuje s mnoha subjekty, od nevládních organizací přes podniky, až po zemědělce a organizuje iniciativy a vzdělávací programy s cílem informovat veřejnost o klíčových problémech.

„Země na Talíři je jediný filmový festival na téma odpovědné spotřeby v České republice. Vybíráme filmy, které mají silná sdělení a vzbuzují otázky, ne jen, aby černobíle vykreslovaly problémy. U filmů nekončíme – poté také zveme řečníky a hosty na diskusní setkání. “ Bára Kebová, spoluorganizátorka iniciativy Země na Talíři

Our Story

"Země na Talíři is the only film festival on the topic of responsible food consumption in the Czech Republic. We pick movies that have a great message and raise questions, not just portray issues as black and white. We don't stop at movies - we also invite great speakers and hosts to guide debates and discussions afterwards." - Bára Kebová, co-organizer of Země na Talíři