Greenglasses je platforma a hnutí pro udržitelnější životní styl v Praze. Naším cílem je propojit podobně smýšlející jednotlivce, iniciativy, podniky & komunity.

Kdo jsme?

Jsme Aneta Hebrová a Jenny Day, Češka a expatka, obě žijící v Praze. Zajímá nás blahobyt lidí, zvířat, přírody a společnosti, a tento projekt je snahou podpořit lidi k jejich vlastní změně.

Proč to děláme?

Stačí jeden pohled do novin, abychom si uvědomili, že náš svět čelí krizi na několika frontách: ekologicky, sociálně a ekonomicky. Přestože technologie přinesly velký pokrok lidské společnosti, je nebezpečně vyvažován stále více zřejmými náklady, včetně znečištění, onemocnění, stresu, ztráty přirozeného prostředí a rozmanitosti.

Věříme, že naše nadměrná spotřeba je hlavní příčinou, která způsobuje mnoho světových problémů.

Ať se nám to líbí nebo ne, naše životy jsou definovány produkty a službami, které si každý den kupujeme, ačkoliv často ani nevíme, jak, kde a za jakých okolností byly vyrobeny.

Ve skutečnosti, mnoho věcí, které si kupujeme, jsou vyráběné za velmi špatných pracovních podmínek v znečištěných továrnách, poté se balí do plastových obalů nebo stříkají jedovatými chemikáliemi, a pak, když už je nepotřebujeme, se zlikvidují na skládce nebo spálí. Aniž bychom si to uvědomovali, tak ty krásné věci, které si kupujeme, mají velmi ošklivý dopad nejen na naši planetu, ale i na naše vlastní zdraví.

A proč to děláme? Aby korporace měly vyšší zisky a ekonomika mohla růst, což nejsou špatné cíle samy o sobě, ale stávají se škodlivé a nesmyslné, když jsou tvořeny na úkor čistého vzduchu a vody, lidských práv a sociální spravedlnosti.

Nemohlo by být možné žít ve světě, kde jsou potřeby lidí uspokojeny, aniž by docházelo ke zbytečnému plýtvání a újmy životu na této planetě? A najdou se způsoby, jak žít, které neporušují naše hodnoty, neničí životní prostředí a díky kterým jsme nemocní a nešťastní?

I když technologie můžou jednoho dne pomoci vyřešit některé naléhavé problémy, mnoho nákladů naší konzumní společnosti, jako například zánik života některých druhů, jsou nevratné. A myslíme si, že to je tragické. A to nejen kvůli plyšovým medvědům umírajícím v Arktidě, ale protože to dělá planetu méně krásnou a obytnou pro veškerý život, včetně lidského.

Dobrou zprávou je, že mnoho lidí na celém světě si to začíná uvědomovat a chce žít více uvědoměle, ať z osobních, environmentálních nebo etických důvodů. Po celém světě vznikají nové komunity a iniciativy, které ukazují udržitelnější a spravedlivější způsob života. Přesto si většina lidí není vědoma možností, které mají k dispozici, a to zejména v případě, pokud žijí své rušné životy. Stejně jako my, předtím, než jsme začaly tento projekt.

Greenglasses ukazuje lidem, že zelenější alternativy existují, a to i ve městě jako je Praha, která není tradičně vnímána na špici ekologického života. Zelenější alternativy nemusejí zahrnovat nablýskané  high-tech řešení, ale může to být o společenstvích obyčejných lidí, kteří hledají inovativní způsoby, jak žít pohodlně s menší produkcí odpadu a s větší lidskostí. Zelenější alternativy nemusejí být nepohodlné, nedostupné nebo neatraktivní, ve skutečnosti můžou být docela obohacující.

Abychom to shrnuly, myslíme si, že řešení světových krizí musí být výsledkem společného úsilí mezi vládami, neziskovými organizacemi, korporacemi, podnikateli i jednotlivci. Greenglasses jsou o posílení postavení jednotlivce a inspiraci ke změnám ve vlastních životech, protože to je něco, co jsme všichni schopni ovládat. Můžeme se někdy cítit bezradní nebo bezmocní v čekání na politická či technologická řešení, ale ve skutečnosti máme velkou sílu v tom, že můžeme konzumovat méně, vybírat lépe a „hlasovat našimi penězi“ každý den.

Díky za zájem!