Pravda o našich odpadcích

Pravda o našich odpadcích

Rozhovor s Mojmírem Jiřikovským, spolumajitelem JRK Waste Management

JRK 2

 

Je to o změně našeho myšlení. Mnoho lidí si myslí, že odpad je něco, o co se nemusejí starat, protože někdo jiný se o to postará… Ale ve skutečnosti je to naše zodpovědnost. Pokud vytvořím odpad, tak bych se o něj měl postarat.

Každý obyvatel Prahy vyprodukuje v průměru více než 300kg odpadu ročně, z čehož 40% je bio odpad. Většina odpadu se dostane na skládku nebo skončí ve spalovně, i když většina z něj by mohla ve skutečnosti znovu použita nebo zrecyklována.

Bez ohledu na naši úroveň dovedností třídění odpadu, by mnohé z nás zajímalo, co se stane s materiálem, který dáváme do těchto různobarevných popelnic. Říká se, a to není tak málo časté, že někteří lidé to úplně vzdali, protože to nemá smysl… Ale máme dvě možnosti: můžeme buď naši planetu nechat pohřbít hromadou odpadků, nebo se můžeme věcem dostat na kloub.

JRK je společnost, která zvolila druhou variantu. Díky spolupráci s místními obcemi se snaží změnit způsob nakládání s odpady v ČR, a také jak je tato problematika vnímána veřejností. Zkrátka, viděli prostor pro zlepšení a vybudovali na něm obchodní model.

Firma roste od roku 2009, v současné době působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. JRK od té doby pomohla více než 350 obcím v ČR zlepšit jejich systém odpadového hospodářství, a to doslova prohrabováním se odpadky, což je součástí jejich služby analýzy odpadu, nabízením kompostovacích řešení, vzdělávání a dalších služeb.

Jejich hlavním poselstvím je šíření faktu, že bio odpad, který zahrnuje 40% veškerého odpadu, by ve skutečnosti neměl být zahrnut v samostatném systému odpadového hospodářství, protože může být formou kompostu cenným zdrojem přímo v místě, kde byl vytvořen. To je důvod, proč také prodávají širokou škálu komunitních, průmyslových a domácích kompostérů prostřednictvím svého e-shopu.

Na konci dne, všichni vytváříme nepořádek, tak bychom se z něj měli dostat! A jsme vděční JRK a ostatním organizacím v Praze, které to zjednodušují.

Níže najdete kompletní rozhovor s Mojmírem Jiříkovským, spolumajitelem JRK Waste Management.

analyza odpadu (4)

Skládka. Zdroj: JRK

Můžeš prosím stručně shrnout hlavní aktivity JRK?

To, co děláme je, že víme, že existuje obrovské množství odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách, a my hledáme způsoby jak těmto procesům zabránit a dělat je chytřeji: více ekologicky a ekonomicky. Děláme to tak, že provedeme analýzu nakládání s odpady, což je ta nejdůležitější věc, protože pokud chcete něco změnit, musíte se blíže podívat na problém. Je potřeba udělat více, než malé pěkné úpravy, ale spíše velké systémové změny. Takže když provádíme tuto analýzu odpadů, vždy vezmeme vzorek ai 10% odpadu od města, obce, vesnice atd. jako příklad, protože to ukazuje, jaká je tam situace.

Jedná se o velmi páchnoucí aktivitu… trvá to asi jeden den a v podstatě měříme to, co najdeme uvnitř. Většinou se jedná o cca 40% bioodpadu, 20% plastů, atd. Vždy vidíme, že je tam opravdu malé množství odpadu, který se nedá recyklovat…a je naprosto evidentní, že zhruba 80-90% obsahu prostě není správně vytříděna, protože lidé ji házejí do smíšeného odpadu. Tato skutečnost je pro všechny velmi překvapivá, dokonci i pro starosty či zastupitelstvo, protože si myslí, že lidé třídí odpad, ale ve skutečnosti to není pravda. Lidé říkají, že třídí, ale většina z nich to nedělá nebo jen v menším měřítku. 

Vždy vidíme, že je tam opravdu malé množství odpadu, který se nedá recyklovat…a je naprosto evidentní, že zhruba 80-90% obsahu prostě není správně vytříděna, protože lidé ji házejí do smíšeného odpadu.

Analýza odpadu. Zdroj: JRK

Poté začneme diskusi s lidmi z magistrátu či zastupitelstva, protože oni jsou za tuto situaci zodpovědní. Začneme konverzaci o tom, co mohou dělat, jak mohou vzdělávat lidi, poskytneme jim nástroje a systém kontroly. Tyto tři věci jsou skutečně důležité: vzdělávat lidi (což je pravděpodobně nejdůležitější), poskytnout jim dobré nástroje (tak, abychom jim to usnadnili, například vhodným typem kompostéru) a konečně systém kontroly (protože pokud to nekontrolujete, tak to ve většině případů nefunguje). Takže tyto tři kroky jsou nejdůležitější. A to je zcela nový pohled, protože ne každý přemýšlí tímto způsobem, takže my se snažíme krok po kroku zlepšovat tyto procesy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku – ale hlavně v České republice. To je také důvod, proč promujeme především kompostéry, jelikož většina odpadu je biologický odpad. Je to opravdu velký problém, protože tady hovoříme o několika tunách za rok, které jsou vytvořeny a přepravovány na skládky a do spaloven, a je to největší procento veškerého odpadu. 

Proč je to takový problém? 

Z ekonomického hlediska je to problém, protože je to drahé. Není skutečně nutné přepravovat někam bioodpad. Pokud si představíte, že každý týden je zapotřebí někoho, kdo množství bioodpadu přepraví na skládku nebo do spaloven, a jestli se jedná o množství 40% z celku, pak je to docela problém. 

Představte si, že lidé ve svém bytě či na zahradě kompostují, pak když jste starosta obce, nemusíte platit za tuto dopravu a je to opravdu nákladově efektivní. Navíc, z ekologického hlediska: na skládce bioodpad vytváří metan a oxid uhličitý, protože tam nejsou dobré podmínky pro kompostování… I když to porovnáte s dopravou a zemědělstvím, je to velmi významný problém. Představte si všechny ty skládky po celém světě: to vytváří velký problém. Navíc, není to skutečný odpad. Bioodpad je zdroj. Sklo nebo plasty recyklovat na zahradě nemůžete, ale můžete recyklovat bioodpad a vytvořit něco užitečného, je to něco co zlepšuje kvalitu vaší půdy. Protože také čelíme problému, že půda během času degeneruje… To, co bylo vytvořeno z půdy, by se mělo vrátit tam, kde to bylo vytvořeno. To je důvod, proč nepodporujeme přepravu bioodpadu někam jinam. Tyto hnědé koše na bioodpad jsou lepší než převážení na skládku, ale pokud se jedná jen o tu přepravu, tak už to je nepřirozené. Nejlepší způsob, jak jej použít, je vrátit ho tam, kde byl vytvořen. 

Bioodpad je zdroj. Sklo nebo plasty recyklovat na zahradě nemůžete, ale můžete recyklovat bioodpad a vytvořit něco užitečného, je to něco co zlepšuje kvalitu vaší půdy.

A kde končí bioodpad, který je shromažďován hnědými popelnicemi?

Může být buď zkompostován v kompostovací továrně, nebo může být použit v bioplynových stanicích. Ale v České republice není mnoho míst, která to správně umí zpracovat. Ty, které pracují dobře raději využívají bioodpad ze zemědělství raději než z domácností. 

Jak se lidé mohou rozhodnout, který kompostér je pro ně vhodný?

Záleží jak velkou máte zahradu. V našem e-shopu si můžete vybrat parametr, jak velká je vaše zahrada a podívat se, který kompostér je pro vás vhodný. Pro zahrady větší než 1000m2, doporučujeme 1000 litrů. Pro menší zahrady bych nedoporučoval menší než 400 litrů. Ale je to jen odhad. Pokud máte větší kompostér, není to problém. Když máte menší, můžete si další přikoupit. Někteří profesionálové vlastně doporučují mít dva, protože můžete kompost lépe míchat. 

Proč si myslíš, že lidé nekompostují, i přes to, že to bylo běžnou součástí života našich prarodičů?

Kompostování má v České republice tradici. Můj osobní názor je, že to je velmi podobné jako u jiných oblastí našeho života: proč se víc nehýbeme nebo proč víc nevaříme… Myslím, že se to mění, že kompostování se vrací. Máme modernější způsob, jak to dělat a moderní kompostéry, které nám to ulehčují. 

ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR GG02
Elektrický kompostér. Zdroj: JRK

 

Myslíš, že je důležité, aby lidé žijících v bytech kompostovali?

Je to o změně našeho myšlení. Mnoho lidí si myslí, že odpad je něco, o co se nemusejí starat, protože někdo jiný se o to postará… Ale ve skutečnosti je to naše zodpovědnost. Poud vytvořím odpad, tak bych se o něj měl postarat. To je důvod, proč kompostovat zbytky jídla, protože většina odpadu je z jídla. V Praze žije více než milion lidí a dohromady je to opravdu velké množství odpadu. Jedná se o činnost, při níž má smysl začít u sebe. 

Jaký je nepraktičtější způsob jak kompostovat v bytě?

Podle mého názoru je nejlepší cestou vermikompostování: využít síly žížal ke kompostování kuchyňského odpadu. Kuchyňský odpad není to samé jako bioodpad. Maso nebo vajíčka se nedají zahrnout do biologického odpadu. Věřím, že vermikompostování je nejlepším řešením pro kuchyňský odpad. Je to přírodní způsob, vytváří vysoce kvalitní kompost, který můžete dát na vaše květiny či zahradu. Pokud bych to porovnal s některými elektrickými kompostéry, které jsou samozřejmě rychlejší, tak ale výsledný produkt z vermikompostéru je lepší. 

Co maso a citrusové plody? Mohou se dát do vermikompostéru?

Můžete je tam dát, ale ne tolik, protože žížaly je nemají rády. Pokud tam toho dáte příliš, bude to zapáchat. 

Pravděpodobně nenajdeme 100% ideální řešení. Existuje mnoho článků o tomto tématu online a lidé to zkrátka musí zkusit. 90% věcí bude fungovat, někdy nastanou problémy, ale neměli bychom to použít jako záminku to vzdát. Je to jako se vším, zkusíte to několikrát, než se naučíte vychytat všechny detaily. 

Co se vyrobí elektrickým kompostérem a na co se to dá využít?

Elektrické kompostéry jsou opravdu rychlé a kompost z nich vypadá dobře, ale není to skutečný kompost. Je to příliš kyselý substrát, a to je důvod, proč se míchá v poměru 10:90 se zeminou, aby mohl být dobrým přínosem pro půdu. Možnou variantou je i to, že někdo, třeba jako naše společnost, tento urychlený kompost sbírá. Nemusí to být každý týden, ale jednou za půl roku. Tuto službu poskytujeme. 

Existuje mnoho lidí, kteří jsou k třídění odpadu v Praze cyničtí, protože si myslí, že ve skutečnosti se odpad netřídí. Co se skutečně děje?

Myslím, že se to snaží dělat, ale nedělají to dostatečně. Většina odpadu se pravděpodobně spálí. Pokud chcete ukončit tyto diskuse, měli byste tam jít s kamerou a zjistit to. Byl jsem uvnitř spalovny, ale neviděl jsem ten krok před tím. 

Lidé mají spoustu výmluv. To, v co opravdu věříme, je pomáhat měnit systém a dát lidem motivaci třídit. Dalším problémem je sledování a kontrola. To, na čem nyní pracujeme a co už používají první čtyři zákazníci je systém s názvem Econit… Představte si, že jste obyvatelem nějaké obce. Máte svůj vlastní kód a při plnění odpadu do plastových pytlů budete kontrolováni, například, že jste vytřídili 3kg plastu. Pokud tak učiníte, skener to oskenuje, a vy jste vydělali kredit 10Kč. Pokud daný odpad doručíte do sběrných míst v obci, například při cestě do práce, nedostanete jen 10Kč, ale rovnou 15Kč. Po celý rok můžete sbírat kredit a může se stát, že bude tak velký, že nebudete muset vůbec platit poplatek za nakládání s odpady na příští rok. Tohle naprosto mění ekonomiku třídění odpadků – i ekologie – ale především ekonomiku! Například tato obec – Trojanovice, v ní tento systém funguje již 4 roky! Lidé tuto myšlenku podporují a skutečně funguje. 

Hlavní myšlenkou je snižování množství směsného odpadu, který jde ročně v tunách do spaloven. Problém je, že společnosti jako Pražské Služby tuto myšlenku nepodporují. Protože jejich byznys je založený na tom, že čím více odpadu vyprodukujeme, tím mají více vystavených faktur…. Hlavní město Praha jim za to platí obrovské množství peněz. Pražské zastupitelstvo by mělo skutečně zatlačit, aby se systém změnil. Nyní není žádná motivace. 

A co využití směsného odpadu k výrobě energií ze spaloven?

To je druhý nejhorší způsob nakládání s odpady. Je to trochu lepší, než skládkování, protože alespoň něco vytváříte, a tato technologie je již poměrně vyspělá, takže to není tak zatěžující pro životní prostředí. Ale nabízí se něco, co by měl každý vědět, a to se jmenuje „hierarchie nakládání s odpady.“ Je to pyramida, která je odpovědí na vše. V dolní části je skládkování, poté spalování, ale mnohem lepší je třídění či příprava na opětovné použití. Například, když můj mobil již nefunguje jak má, dám ho zpět výrobci, který materiál znovu využije a vyrobí z něj nový telefon. Lidé jsou zvyklí koupit si novou věc, když už stará rozbije… Ale nejlepší co můžete udělat, je předcházení vzniku odpadů. To je důvod, proč jsme tak závislí na kompostování, protože to je prevence. Všechna tato „zero waste“ filosofie je spojena s prevencí. A to je absolutně nejlepší. 

…nejlepší co můžete udělat, je předcházení vzniku odpadů. To je důvod, proč jsme tak závislí na kompostování, protože to je prevence. Všechna tato „zero waste“ filosofie je spojena s prevencí. A to je absolutně nejlepší. 

Co s odpady? Zdroj: JRK

 

Jaké jsou další největší kategorie odpadu po bioodpadu?

Papír, plast, sklo, pak textil a kov. 

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Pracujeme na novém obchodu, který kromě kompostování zahrne i další témata. 

Čeho jste již dosáhli?

Začali jsme v roce 2009 a v České republice pomohli více než 350 obcím. Je to obrovské číslo a spolupracovali is dalšími splupracujícími organizacemi. Znamená to, že některé z nich nyní mají kompostéry, ale nemohu říct, že všechny obce to dělají perfektně. Je to dlouhý proces, krok za krokem. 

Jaká je vaše vize ideální budoucnosti pro nakládání s odpady?

V současné době se pouze 4% odpadu opravdu nedá recyklovat. Naší vizí je, že v těchto smíšených odpadech najdete pouze 4%  současného objemu veškerého odpadu. A pak se stane, že budete mít doma koš, a bude vám trvat týdny než ho naplníte! 

cz-nadoba

Analýza struktury směsného odpadu. Zdroj: JRK

 

Díky moc.

Pro více informací koukněte na:

www.zahradni-kompostery.cz

www.meneodpadu.cz

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Comments

  1. Svata Schubert napsal:

    Trideni odpadu v Praze je jedna velka, obrovska, blamaz. Spalovna v Prumyslove ulici ma s mestem neprustrelnou smlouvu a musi se naplnovat. Vse se pali. Jedna se o verejne tajemstvi. Ta samotna spalovna by mela shoret.